Internet Marketing – Viện doanh nhân TED.mp4

Học viện doanh nhân TED ( Technology – Education – Design ) xuất phát từ ý tưởng của cộng đồng Doanh nghiệp nhằm xúc tiến thương mại, nghiên cứu – tư vấn quản trị kinh doanh, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp. TED nhận thức được biến động của nền kinh tế toàn cầu đã làm ảnh hướng mạnh mẽ đến các Doanh nghiệp trên thế giới. Riêng ở Việt Nam các chuyên gia, nhà tư vấn, hoặc doanh nghiệp đang phải tìm lời giải để duy trì ổn định và phát triển. Doanh nghiệp Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh nhưng cũng gặp không ít những khó khăn về định hướng, tầm nhìn và phương pháp quản lý hiệu quả. Để vượt qua các rào cản của quá trình hội nhập, Doanh nghiệp phải làm thế nào để tìm được một lối đi đúng đắn? Mở rộng liên kết đang là xu thế mà cộng đồng Doanh nghiệp hướng tới.Bên cạnh đó, sự thay đổi trong công tác quản lý, đào tạo phát triển chuyên môn cho nguồn nhân lực đang là vấn đề cấp bách. Chúng tôi (đội ngũ chuyên gia và cộng đồng Doanh nghiệp) sáng lập TED với mục đích cùng các chuyên gia, cộng đồng doanh nhân và nhiều tổ chức lớn ngồi lại với nhau để đưa ra những giải pháp tốt nhất cho Doanh nghiệp, gắn kết chặt chẽ quan hệ nhằm gia tăng giá trị bền vững.
Cùng TED chia sẻ phương pháp kinh doanh hiệu quả, kết nối thị trường, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trên tinh thần sắp xếp – xâu chuỗi — đánh thức lại và cập nhật những mô hình kinh doanh mới nhất về quản trị Doanh nghiệp. Dựa trên những vấn đề thực tế mà các Doanh nghiệp đang gặp phải, TED luôn mong muốn sự quan tâm đóng góp của công đồng Doanh nghiệp để đẩy mạnh xúc tiến thương mại và gia tăng giá trị đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực. Tổ chức giáo dục TED là giải pháp chiến lược cho cộng đồng Doanh nghiệp trong nền kinh tế hội nhập.
“TED – Luôn Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp Của Bạn”

Internet Marketing – Viện doanh nhân TED.mp4

Leave A Comment...

*